Status Efekty

Abyss Curse

Tento status způsobuje následující:

 • Odstraní itemy a skilly co zvyšují rychlost
 • Rychlost pohybu -10~-50%
 • Sníží AGI, DEX, Flee


Status dostanete od:
Ash

Tento status způsobuje následující:

 • sníží DEF o 50% plat-type monstrům.
 • sníží ATK a Flee o 50% water type monstrům.
 • sníží o 50% HIT všem monstrům a hráčům.
 • 50% šance, že se Vám nepovede skill pokud jste pod vlivem Ash.
 • Fire-element útoky udělí 150% dmg všem kdo je pod vlivem Ash efektu.

Status dostanete od:
Bleeding

Tento status způsobuje následující:

 • Způsobuje „rapidní“ ztrátu HP.
 • Znemožňuje přirozenou obnovu HP/SP.

Status dostanete od:

Status zruší:

 • Smrt.
 • AGI zvyšuje Vám resist, snižuje dobu trvání.
 • Battle Chant dispelne všechny statusy z Paladina, který ho použije.
 • Jeden z efektů Battle Chantu odstraňuje abnormální statusy ze členů party.
 • Jeden z efektů Battle Chantu dává na 60 sec imunitu na negativní statusy.
 • Dispell odstraní status.
 • Mercenary skill Compress odstraní status.

Karty se skillem:

Equip:

 • Hatii Claw 2% šance na Bleeding při melee útoku.
Blind

Tento status způsobuje následující:

 • Sníží Vám HIT a FLEE o 25%.
 • Sníží se Vám dohled.

Status dostanete od:

Status zruší:

Karty se skillem:
Break

Tento status způsobuje následující:

 • Rychlost pohybu -50% při Ankle Break
 • Rychlost pohybu -30% a -10% ASPD při Knee Break
 • ASPD -25% if Wrist Break
 • Soft DEF -50% při Shoulder Break
 • Soft DEF -25% a -25% ATK při Waist Break
 • Zdvounásobuje DMG, zvyšuje šanci na Critical Hits (?) a udělí Bleeding při Neck Break

Status dostanete od:

Status zruší:

 • STR zvyšuje resist. (STR 204 = imunita)
 • AGI a LUK snižuje dobu trvání
Burning

Tento status způsobuje následující:

 • Každé 3 sec uděluje fixní DMG (1000 + 3% * MaxHP). DMG nelze redukovat.
 • Snižuje MDEF o 25%.

Status dostanete od:

Status zruší:

Karty se skillem:

Poznámka:

 • Základní trvání 15 sec (dá se snížit ??)
 • Minimální trvání 5 sec.
 • Boss Monsters jsou imuní na Burning.
 • Máte imunitu proti Freezing statusu.
Chaos

Nebo taky 'Confusion'.

Tento status způsobuje následující:

 • Pohybujete se náhodně bez možnosti ovlivnit směr.

Status dostanete od:

Status zruší:

 • Skill Cure, Potion, Panacea, Royal Jelly odstraní status.
 • Battle Chant dispelne všechny statusy z Paladina, který ho použije.
 • Jeden z efektů Battle Chantu odstraňuje abnormální statusy ze členů party.
 • Jeden z efektů Battle Chantu dává na 60 sec imunitu na negativní statusy.
 • Dispell odstraní status.
 • Mercenary skill Mental Cure odstraní status.
 • Status dostanete v případě, že ho na Váš sešle cokoliv +15 levelů od vašeho base levelu.

Karty se skillem:
Charm

Tento status způsobuje následující:

 • Nemůžete útočit na sesilatele.
 • Používáte heart emotion.

Status dostanete od:
Coma

Tento status způsobuje následující:

 • Sníží HP na 1.
 • Sníží SP na 0.

Status dostanete od:

Status zruší:

 • Heal, cokoliv co Vám přidá HP.
 • Jeden z efektů Battle Chantu dává na 60 sec imunitu na negativní statusy.

Karty se skillem:

Poznámka:

 • Pokud máte dost FLEE, tak Vás skil mine.
 • LUK zvyšuje odolnost proti statusu.
 • LUK zvyšuje šanci na udělení statusu při útoku.
Critical Wounds

Tento status způsobuje následující:

Status dostanete od:

 • Pokud dostanete Sacrifice při Critical Wounds, Crusader není statusem ovlivněn.
 • Restoration Potion, zvyšuje účinnost healing recovery o 20%.

Poznámka:

 • Pokud máte dost FLEE, tak Vás skil mine. Na blízko Vás ochrání Safety Wall a na dálku Pneuma.
 • Relog ruší status.
Crystallization

Tento status způsobuje následující:

 • Ztrácíte 2% HP a 1% SP každou sekundu.
 • Nemůžete útočit, hýbat se, používat skilly a itemy.
 • Při 0 SP Vás status skončí.

Status dostanete od:

Status zruší:

 • Warmer odstraní status.
 • Dostatečná VIT.
 • Jakýkoliv Fire Element útok.
 • Lauda Agnus odstraní status.
Curse

Tento status způsobuje následující:

 • Sníží Vám ATK o 25%.
 • LUK máte nastaveno na 0.
 • Sníží se Vám rychlost pohybu.

Status dostanete od:

Status zruší:

 • Panacea, Royal Jelly, Holy Water, Blessing odstraní status.
 • LUK zvyšuje odolnost o 1% za každý bod, VIT snižuje délku trvání statusu.
 • Battle Chant dispelne všechny statusy z Paladina, který ho použije.
 • Jeden z efektů Battle Chantu odstraňuje abnormální statusy ze členů party.
 • Jeden z efektů Battle Chantu dává na 60 sec imunitu na negativní statusy.
 • Dispell odstraní status.
 • Mercenary skill Benediction odstraní status.
 • Status dostanete v případě, že ho na Váš sešle cokoliv +15 levelů od vašeho base levelu.

Karty se skillem:
Deadly Poison

Tento status způsobuje následující:

 • Max HP sníží o 10% (hráč)
 • Max HP sníží o 15% (monstrum)
 • HP sníží o 4% Max HP každou sekundu.

Status dostanete od:
Deep Sleep

Tento status způsobuje následující:

 • Nemůžete používat chat.
 • 2% Vašich max HP a SP se obnovuje každou sekundu.
 • DMG od dalšího zranění je 1.5x vyšší.

Status dostanete od:

Status zruší:

Karty se skillem:

 • Miming card Vám dává šanci udělit status při melee útoku.
Divest

Tento status způsobuje následující:

 • Nemůžete se vyzbrojit daným equipem.

Status dostanete od:

Ochrana proti dostání:

 • DEX zvyšuje odolnost proti statusu.
 • „Protekty“ Vám dávají imunitu.

Status zruší:

 • Relog zruší status.
 • „Protekty“ Vás před tímto statusem chrání.
 • Battle Chant dispelne všechny statusy z Paladina, který ho použije.
 • Jeden z efektů Battle Chantu odstraňuje abnormální statusy ze členů party.
 • Jeden z efektů Battle Chantu dává na 60 sec imunitu na negativní statusy.
Fear

Tento status způsobuje následující:

 • Nemůžete se hýbat 2sec
 • Hit a Flee se Vám sníží o 20%.

Status dostanete od:

Ochrana proti dostání:

 • Není
Freezing

Tento status způsobuje následující:

 • Sníží rychlost pohybu - 50%, ASPD - 15%, DEF by 10%
 • Zvýší Variable Cast Time + 15%.

Status dostanete od:

Status zruší:

Poznámka:

 • Základní trvání je 13 sec (sníží VIT a DEX).
 • Freezing trvá 6 second (Fix) + [7-((Target’s VIT+DEX)/20}]sec.
 • Minimální trvání je 6 sec.
 • Máte imunitu na Burning status.
Frenzy

Tento status způsobuje následující:

 • Nemůžete užívat skilly a itemy.
 • Ztrácíte HP a SP v průběhu času.
 • Atk zvýší 100~500.
 • Def sníží 20~60%.
 • Flee sníží 50~90%.
 • sednete si na 3 sekundy potom co frenzy skončí.

Status dostanete od:
Frozen

Tento status způsobuje následující:

 • Všechna DEF od itemů je snížena o 50%.
 • Monster Hard-DEF a Soft-DEF je snížena o 50%.
 • Nemáte žádnou FLEE.
 • Zvýší Vám Hard-MDEF o 25%.
 • Ignoruje Steal, Lex Aeterna, skily - Storm Gust, Ninja's skill - Snow Flake Draft.
 • Nemůžete se hýbat, útočit, sbírat věci, používat skilly a věci.
 • Armor dostane element „Water 1“. (175% víc DMG od Wind útoků, 25% DMG od Water, 90% DMG od Fire).

Status dostanete od:

Status zruší:

Karty se skillem:

Equip:
Grampus Morph

Tento status způsobuje následující:

 • Změní se Vám hlava v Orka.

Status zruší:
Hallucination

Tento status způsobuje následující:

 • Rozvlní se Vám obrazovka a uvidíte nesmslný DMG čísla za jakoukoliv DMG udělenou ve Vašem okolí.

Status dostanete od:

Status zruší:

 • Rozvlnění obrazovy lze zrušit napsáním “/effect“, ale DMG se Vám bude stále zobrazovat jako různá čísla.
 • Battle Chant dispelne všechny statusy z Paladina, který ho použije.
 • Jeden z efektů Battle Chantu odstraňuje abnormální statusy ze členů party.
 • Jeden z efektů Battle Chantu dává na 60 sec imunitu na negativní statusy.
 • Dispell odstraní status.
 • Mercenary skill Mental Cure odstraní status.
Heat

Status můžete dostat pouze od monster Muspellskoll a Satan Morroc.

Tento status způsobuje následující:

 • Ztrácíte HP časem.
 • Dostáváte větší od Fire property monster.
 • Dostáváte větší DGM od Fire property útoků.

Status zruší:
Hell's Power

Tento status způsobuje následující:

 • Po dobu trvání Vás nelze resnout.
 • Objeví se Vám fialová lebka, jako indikátor statusu. Status trvá cca 5 minut.

Ochrana proti dostání:

 • Není

Status zruší:

 • Relognutí neruší status.
 • Můžete využít od Kaizel, který Vás automaticky resne.
Howling

Tento status způsobuje následující:

 • Ztratíte část SP.
 • Sníží Vám INT.
 • Zvýší Vám Fixed Cast time.

Status dostanete od:

Status zruší:

Poznámka:

 • Minimální šance na dostání je 10%
 • Šance na dostání je ( 25 + 10 * Skill Level )% - {( Target’s VIT + LUK ) / 5 }%
 • INT a SP redukce, přidaný Fixed Cast time dle levelu Howling of Mandragora.
 • Délka trvání se zvyšuje dle výše skillu Mandragora Howling.
Imprison

Tento status způsobuje následující:

 • Cíl nemůže útoči, hýbat se, používat skilly.
 • Ignoruje DMG kromě Ghost property magie nebo útoků s fixním DMG.

Status dostanete od:

Poznámka:

 • Trvá cca 6~14sec, pokud je užito na mostrum tak je redukováno monster VIT a LUK.
Masquerade

Tento status způsobuje následující:

 • Různé dle skillu.

Status dostanete od:

Status zruší:

 • AGI snižuje dobu trvání.
New Poison

Tento status způsobuje následující:

 • Záleží na typu New Poison, který jste dostali.

Status dostanete od:

Status zruší:

 • Int snižuje dobu trvání. (Oblivion Curse)
 • Antidote odstraní status.
 • Clearance odstraní status.
 • Gentle Touch-Cure odstraní status. (Paralysis, Pyrexia, Venom Bleed, Magic Mushroom)
Overheat

Tento status způsobuje následující:

 • Ztrácíte HP v průběhu doby.
 • Overheat Limit je reference k DMG, které Madogear snese než dostanete tento status.

Status dostanete od:

 • Mechanic: dostávát DMG pokud užíváte Madogear.

Status zruší:
Paralyze

Tento status způsobuje následující:

 • Nemůžete se hýbat.
 • Sníží Def a Mdef

Status dostanete od:
Overawe

Tento status způsobuje následující:

 • Výrazně sníží rychlost pohybu
 • Nepůsobí na speed status skilly.

Status dostanete od:
Poison

Tento status způsobuje následující:

 • Stat DEF je snížena o 25%.
 • Pokud máte víc jak 25% HP, ztrácíte 1,5% + 2 HP Vašich max HP každou sekundu..
 • Váš SP regen neexistuje.

Status dostanete od:

Status zruší:

 • Green Herb, Green Potion, Panacea, Royal Jelly, skill - Detoxify ruší status.
 • VIT a LUK snižuje dobu trvání a zvyšuje Vaši imunitu.
 • VIT snižuje šanci na dostání o 1% za každý bod ve VIT.
 • Slow Poison snižuje DMG od Poison, ale neléčí daný status - DEF je stále redukována.
 • Battle Chant dispelne všechny statusy z Paladina, který ho použije.
 • Jeden z efektů Battle Chantu odstraňuje abnormální statusy ze členů party.
 • Jeden z efektů Battle Chantu dává na 60 sec imunitu na negativní statusy.
 • Dispell odstraní status.
 • Mercenary skill Recuperate odstraní status.
 • Status dostanete v případě, že ho na Váš sešle cokoliv +15 levelů od vašeho base levelu.

Karty se skillem:
Silence

Tento status způsobuje následující:

 • Nemůžete používat skilly.

Status dostanete od:

Status zruší:

Karty se skillem:
Sleep

Tento status způsobuje následující:

 • Nemůžete se hýbat, útočit, sbírat věci, používat skilly a věci.
 • Pokud na Vás někdo zaútočí tak Vás pokaždé trefí.
 • Při útoku na Vás má nepřítel šanci na CRIT 2x větší.

Status dostanete od:

Status zruší:

 • DMG automaticky ruší status.
 • INT a LUK snižuje dobu trvání.
 • AGI snižuje šanci na dostání o 1% za každý bod AGI.
 • Jeden z efektů Battle Chantu odstraňuje abnormální statusy ze členů party.
 • Jeden z efektů Battle Chantu dává na 60 sec imunitu na negativní statusy.
 • Dispell odstraní status.
 • Mercenary skill Regain odstraní status.
 • Lauda Ramus odstraní status.
 • Status dostanete v případě, že ho na Váš sešle cokoliv +15 levelů od vašeho base levelu.

Karty se skillem:
Slow Casting

Tento status způsobuje následující:

 • Zvýší Váš casting time o 20% - 100%.
 • Status tvá 30 sec.

Equip:

Stasis

Tento status způsobuje následující:

 • „zmrazení“ skillů

Status dostanete od:

Status zruší:

 • VIT a DEX snižují dobu trvání.
Stone

Tento status způsobuje následující:

 • VšechnaDEF od itemů je snížena o 50%.
 • Monster Hard-DEF a Soft-DEF je snížena o 50%.
 • Pokud máte více jak 25% HP, ztrácite 1% Vašich HP každých 5 sec.
 • Zvýší Vám MDEF o25%.
 • Změní Váš element status na „Earth LV 1“ (150% DMG od Fire útoků, 125% DMG od Poison, 25% DMG od Earth, 90% DMG od Wind)
 • Ignoruje Steal a Lex Aeterna.
 • Nemůžete se hýbat, útočit, sbírat věci, používat skilly a věci.

Status dostanete od:

Status zruší:

 • DMG Vám automaticky zruší status.
 • Status Recovery a Blessing ruší status.
 • Gentle Touch-Cure odstraní status.
 • Hard MDEF snižuje šanci, že status dostanete o 1% za každý bod.
 • Luk snižuje dobu trvání.
 • Jeden z efektů Battle Chantu odstraňuje abnormální statusy ze členů party.
 • Jeden z efektů Battle Chantu dává na 60 sec imunitu na negativní statusy.
 • Dispell odstraní status.
 • Mercenary skill Tender odstraní status.
 • Lauda Agnus odstraní status.

Karty se skillem:

Equip:

Poznámka:

Stone status efekt má dvě fáze. Když dostanete Stone status, můžete se hýbat, DMG Vám status nezruší. V této fázi můžete dostat Lex Aeterna, a nemůžete útočit a používat skilly, můžete však užívat itemy. Poté „zkameníte“ a nemůžete se hýbat. V této fázi Vám DMG odstraní status.
Stun

Tento status způsobuje následující:

 • Vaše Flee je nulová.
 • Nemůžete útočit, hýbat se, používat skilly, sedět, sbírat věci, užívat věci.

Status dostanete od:

Status zruší:

 • Status Recovery ruší status.
 • LUK snižuje délku trvání, zvyšuje imunitu.
 • VIT zvyšuje imunitu o 1% za každý VIT bod, také snižuje délku trvání.
 • Jeden z efektů Battle Chantu odstraňuje abnormální statusy ze členů party.
 • Jeden z efektů Battle Chantu dává na 60 sec imunitu na negativní statusy.
 • Dispell odstraní status..
 • Mercenary skill Regain odstraní status.
 • Lauda Ramus odstraní status.
 • Status dostanete v případě, že ho na Váš sešle cokoliv +15 levelů od vašeho base levelu.

Karty se skillem:

Equip:
Undead

Tento status způsobuje následující:

Imunita na status:

Status zruší:

 

Vytvořil Typhoon | Provozováno na dokuwiki | Optimalizováno pro Firefox, Opera, Chrome. |  podpora. | Některé z obrázků mohou spadat pod ochrannou známku Gravity Corp. & Lee Myoungjin.  | Vygenerováno během: 0.099 s |   | Copyright 2011-2022