[[syntax]]

Formátování Sytaxe

DokuWiki podporuje jednoduchý styl formátování, který se snaží aby „data files“ byly co nejlépe srozumitelné. Tato stránka obsahuje možné formátování syntaxe, kterou můžete užít při editaci stránek. Pro úpravu stránky jednoduše stiskněte dole tlačítko „upravit tuto stránku“. Pokud si chcete něco vyzkoušet použijte playground. Pro snadnější úpravu stránek užijte quickbuttons.

Specialní znaky

Znak Kl.zkratka Alt+# Název
# Ctrl+Alt+X Alt+35 mřížka / hash / sharp
$ Ctrl+Alt+ů Alt+36 dollar
& Ctrl+Alt+C Alt+38 ampersand
< Ctrl+Alt+, Alt+60 menší než
> Ctrl+Alt+. Alt+62 větší než
[ Ctrl+Alt+F Alt+91 levá hranatá závorka
] Ctrl+Alt+G Alt+93 pravá hranatá závorka
\ Ctrl+Alt+Q Alt+92 obrácené / opačné lomítko / backslash
| Ctrl+Alt+W Alt+124 svislítko nebo oddělovač
^ Alt+94 stříška
{ Ctrl+Alt+B Alt+123 levá složená závorka
} Ctrl+Alt+N Alt+125 pravá složená závorka
~ Ctrl+Alt++ Alt+126 vlnovka


Základní Formátovávní Textu

DokuWiki podporuje základní formátování textu jako je tlustě, italic, podtržení a monospaced. Samozdřejmě tyto formáty lze kombinovat.

Jednotlivé formáty vypadají takto:

**tlustě**, //italic//, __podtržení__ a ''monospace''

v kombinaci to vypadá takto:

**__//''combine''//__**


Můžete taky užít dolní index a horní index.

Dolní index:

<sub>dolní index</sub>

Horní index:

<sup>horní index</sup>


Text lze také označit přeskrtnutě: deleted

<del>deleted</del>


Odstavce se tvroří z prázdných řádků. Pokud chcete sami vytvořit nový řádek bez odstavce může užít dvě zpětná lomítka a mezeru.

Takhto vypadá text s řádky
Všimněte si že zpětná lomítka jsou rozpoznána pouze na konci řádku
kde následuje mezera. Tohle se stane \\bez mezery.
Formát textu nahoře vypadá takto:

Takto vypadá text s řádky\\ Všimněte si že zpětná lomítka
jsou rozpoznána pouze na konci řádku\\ kde následujem mezera.
Tohle se stane \\bez mezery.

Odkazy

DokuWiki podporuje několik způsobů jak vytvářet odkazy.

Externí

Externí odkazy jsou rozeznány automaticky: http://www.google.com nebo www.google.com - Můžete taky užít tento formát pro text odkazu: This Link points to google.

E-mail adresy jsou rozpoznány také automaticky: andi@splitbrain.org.

Formát textu nahoře vypadá takto:

Externí odkazy jsou rozeznány automaticky: http://www.google.com nebo www.google.com - Můžete 
taky užít tento formát pro text odkazu: [[http://www.google.com|This Link points to google]]. 
E-mail adresy jsou rozpoznány také automaticky: <andi@splitbrain.org>.

Interní

Interní odkazy, lze tvořit pomocí hranatých závorek. Můžete užít rovnou název stránky kam chcete odkázat nebo speciální pojmenování.

Formát textu nahoře vypadá takto:

Interní odkazy, lze tvořit pomocí hranatých závorek. 
Můžete užít rovnou [[název stránky]] kam chcete odkázat 
nebo [[název stránky|speciální pojmenování]].

Názvy stránek pro interní databázi jsou automaticky změněny na malá písmena, speciální znaky nejsou povoleny.

Pro více informací ohledně názvů stránek naštivte namespaces.

Odkaz na specifickou sekci je taky možný. Stačí zadat název sekce (nadpis) za hash znak. Odkazuje to pak na tuto sekci.

Formát pro odkaz vypadá takto:

Odkazuje to pak na [[syntax#interní|tuto sekci]].

Poznámky:

 • Odkazy na existující stránky se zobrazují jinak než na neexistující.
 • DokuWiki nevyužívá CamelCase ke tvorbě odkazů. Dá se to však umožnit v config souboru. Zapnuté či ne? Pokud DokuWiki je link, tak je zaplé.
 • Pokud je nadpis této sekce linkem tak je nastavení změněné. Proto nespoléhejte na interní odkazy.

Interwiki

DokuWiki podporuje Interwiki odkzay. Tyto rychlé odkazy odkazují na jiné Wiki. Například tento linka odkazuje na stránku WIkipedie o různých Wiki: Wiki.

Formát pro text nahoře vypadá pak takto:

DokuWiki podporuje [[doku>Interwiki]] odkzay. Tyto rychlé odkazy odkazují na jiné Wiki. 
Například tento linka odkazuje na stránku WIkipedie o různých Wiki: [[wp>Wiki]].

Odkazy na Obrázky

Můžete taky využít obrázek pro odkaz na interní nebo externí stránku. Stačí udělat kombinaci syntaxe pro odkaz a pro obrázky (viz níže) nebo takto:

[[http://www.php.net|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]

Poznámka: Formátování obrázků je jedinné povolené formátování v odkazech.

Poznámky pod Čarou

Můžete užívat i poznámky pod čarou 1) - stačí užít dvakrát oblou závorku na začátku a konci.

Formát pro text nahoře vypadá takto:

Můžete užívat i poznámky pod čarou ((poznámka pod čarou)) - stačí užít dvakrát oblou závorku na začátku a konci.

Struktura

Pro rozdělení textu a jeho struktualizaci můžete využít různé velikosti nadpisů. Na výběr máte více než tři typy nadpisů. Obsah se generuje automaticky - toto lze vypnout při využítí tohoto kódu ~~NOTOC~~ na stránce.

Nadpis Level 3

Nadpis Level 4

Nadpis Level 5

Formát nadpisů vypadá takto:

==== Nadpis Level 3 ====
=== Nadpis Level 4 ===
== Nadpis Level 5 ==

Pokud využijete více pomlček, můžete vytvořit dělící čáru:


Obrázky a Jiné Soubory

Můžete přidávat externí a interní obrázky pomocí složených závorek. Pokud chcete můžete specifikovat i velikost obrázku.

Skutečná velikost:

Resize podle určené šířky:

Resize podle určené šířky a délky 2):

Resize externího obrázku:

Skutečná velikost:         {{dokuwiki-128.png}}
Resize podle určené šířky:     {{dokuwiki-128.png?50}}
Resize podle určené šířky a délky: {{dokuwiki-128.png?200x50}}
Resize externího obrázku:     {{http://de3.php.net/images/php.gif?200x50}}

Při užití mezer na levo a na pravo určíte zarovnání obrázku.

{{ dokuwiki-128.png}}
{{dokuwiki-128.png }}
{{ dokuwiki-128.png }}

Můžete přidat i pojmenování, které se zobrazí po najetí myší na obrázek.

Toto je pojmenování

{{ dokuwiki-128.png |Toto je pojmenování}}

Pokud zadáte název souboru (jak interního, tak externího) co není obrázek (gif, jpeg, png), poté se zobrazí odkaz místo obrázku.

Seznamy

Dokuwiki podporuje různé druhy seznamů. Pro vytvoření seznamu zadejte dvě mezery a * pro číslovaný seznam dvě mezery a -.

 • Seznam
 • Druhý bod v seznamu
  • Seznamy lze struktualizovat
 • Další bod seznamu
 1. Ten samý seznam jen číslovaný
 2. Druhý bod v seznamu
  1. Struktura seznamu
 3. Další bod seznamu
 * Seznam
 * Druhý bod v seznamu
  * Seznamy lze struktualizovat
 * Další bod seznamu

 - Ten samý seznam jen číslovaný
 - Druhý bod v seznamu
  - Struktura seznamu
 - Další bod seznamu

Můžete se taky kouknout na FAQ u seznamů - v Angličtině.

Konverze Textu

DokuWiki může převést předem definovanou kombinaci znaků nebo kódu na obrázky nebo jiný text nebo HTML.

Konverze textu je hlavně udělána pro smajlíky.

Konverze Textu na Obrázky

DokuWiki mění běžne užívané smajlíky do jejich grafických ekvivalentů.. Tyto smajlíky a jiné obrázky lze nastavit nebo změnit. Zde je přehled běžných

konverzí v DokuWiki:

 • 8-) 8-)
 • 8-O 8-O
 • :-( :-(
 • :-) :-)
 • =) =)
 • :-/ :-/
 • :-\ :-\
 • :-? :-?
 • :-D :-D
 • :-P :-P
 • :-O :-O
 • :-X :-X
 • :-| :-|
 • ;-) ;-)
 • ^_^ ^_^
 • :?: :?:
 • :!: :!:
 • LOL LOL
 • FIXME FIXME
 • DELETEME DELETEME

Konverze Textu do HTML

Typografie: DokuWiki dokáže převést sadu znaků do typograficky odpovídajích znaků. Zde je příklad rozpoznávaných znaků:
→ ← ↔ ⇒ ⇐ ⇔ » « – — 640×480 © ™ ® „He thought 'It's a man's world'…“

-> <- <-> => <= <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r)
"He thought 'It's a man's world'..."

Citace

Pokud chcete označit něco jako odpověď na komentář, stačí použít tuto syntaxi:

I think we should do it

> No we shouldn't

>> Well, I say we should

> Really?

>> Yes!

>>> Then lets do it!


Potom to vypadá takto:
I think we should do it

No we shouldn't
Well, I say we should
Really?
Yes!
Then lets do it!

Tabulky

DokuWiki podporuje jednoduchou syntaxi pro tvorbu tabulek.

Nadpis 1 Nadpis 2 Nadpis 3
Řada 1 Buňka 1 Řada 1 Buňka 2 Řada 1 Buňka 3
Řada 2 Buňka 1 Řada spojených buněk (všimněte si dvou svislítek na konci)
Řada 3 Buňka 1 Řada 3 Buňka 2 Řada 3 Buňka 3


Začátky tabulek musí začínat a končit tímto znakem: | pro obyčejné řádky. Pro nadpisy tímto znakem: ^ .

^ Nadpis 1   ^ Nadpis 2    ^ Nadpis 3     ^
| Řada 1 Buňka 1  | Řada 1 Buňka 2   | Řada 1 Buňka 3    |
| Řada 2 Buňka 1  | Řada spojených buněk (všimněte si dvou svislítek na konci) ||
| Řada 3 Buňka 1  | Řada 3 Buňka 2   | Řada 3 Buňka 3    |


Proto abyste spojili buňky dohromady stačí aby následující buňka byla prázdná - tak jak je vidět nahoře. Pokaždé musíte mít stejný počet svislítek (oddělovačů)!

Vertikální nadpisy v tabulkách jsou také možné:

Nadpis 1 Nadpis 2
Nadpis 3 Řada 1 Buňka 2 Řada 1 Buňka 3
Nadpis 4 Žádné spojené buňky tentokrát
Nadpis 5 Řada 2 Buňka 2 Řada 2 Buňka 3


Jak můžete vidět, svislítko před buňkou určuje formátování:

|       ^ Nadpis 1      ^ Nadpis 2     ^
^ Nadpis 3  | Řada 1 Buňka 2        | Řada1 Buňka 3    |
^ Nadpis 4  | Žádné spojené buňky tentokrát |          |
^ Nadpis 5  | Řada 2 Buňka 2        | Řada 2 Buňka 3    |


Pokud chcete mít buňky spojené vertikálně, stačí přidat do buňky pod se kterou se má spojit do tyto znaky: :::.

Nadpis 1 Nadpis 2 Nadpis 3
Řada 1 Buňka 1 roztažení buňky vertikálně Řada 1 Buňka 3
Řada 2 Buňka 1 Řada 2 Buňka 3
Řada 3 Buňka 1 Řada 2 Buňka 3


Kromě znaků ::: by tyto buňky neměly nic obsahovat..

^ Nadpis 1   ^ Nadpis 2         ^ Nadpis 3     ^
| Řada 1 Buňka 1  | roztažení buňky vertikálně | Řada 1 Buňka 3    |
| Řada 2 Buňka 1  | :::            | Řada 2 Buňka 3    |
| Řada 3 Buňka 1  | :::            | Řada 2 Buňka 3    |


Samozdřejmě, lze formátovat i obsah tabulek. Stačí přidat nebo ubrat mezery na začátku či konci textu v buňce.
Dvě mezery na levo pro zarovnání do prava, dvě mezery na pravo pro zarovnání do leva a dvě na začátku a konci pro zarovnání na střed.Y

Tabulka se zarovnáním
vpravo na střed vlevo
vlevo vpravo na střed
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx


Syntax pak vypadá takto:

^      Tabulka se zarovnáním      ^^^
|     vpravo|  na střed  |vlevo     |
|vlevo     |     vpravo|  na střed  |
| xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |


Poznámka: Zarovnání svisle není podporováno.

Bez Formátování

Pokud potřebujete ukázat přesně to co jste napsali bez formátování staší přidat k dané oblasti <nowiki> nebo jednodušeji tento znak: % %%.

Nějaký text bez formátování: http://www.splitbrain.org and **formatting** to samé je pro: //__this__ text// se smajlíkem ;-).

<nowiki>
Nějaký text bez formátování: http://www.splitbrain.org and **formatting**
</nowiki>
to samé je pro: %%//__this__ text// se smajlíkem ;-)%%.

Zdrojové Kódy a Ohraničení

Můžete ukázat zdrojové kódy a ohraničení na stránce. Stačí je identifikovat dvěma mezerema na začátku textu, tak jak je ukázáno v příkladech na této stráce nebo užítím tohoto formátu: <code> nebo <file>.

Text oddělený dvěma mezerami.
V tomto kódu jsou všechny prázdé mezery zachovány: jako       <-takto
V podsatě je to samé.

Bloky nahoře byly vytvořeny touto syntaxí:

 Text oddělený dvěma mezerami.
<code>
V tomto kódu jsou všechny prázdé mezery zachovány: jako       <-takto
</code>
<file>
V podsatě je to samé.
</file>

Užití HTML a PHP

Můžete vložit HTML nebo PHP kód na stránku užitím <html> nebo <php>.

HTML příklad:

<html>
This is some <span style="color:red;font-size:150%;">inline HTML</span>
</html>
<HTML>
<p style="border:2px dashed red;"> vytvoření ohraničení pomocí HTML</p>
</HTML>

This is some inline HTML

Vytvoření ohraničení pomocí HTML

PHP příklad:

<php>
echo 'A logo generated by PHP:';
echo '<img src="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?=' . php_logo_guid() . '" alt="PHP Logo !" />';
echo '(generated inline HTML)';
</php>
<PHP>
echo '<table class="inline"><tr><td>To samé ohraničení, ale v PHP:</td>';
echo '<td><img src="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?=' . php_logo_guid() . '" alt="PHP Logo !" /></td>';
echo '</tr></table>';
</PHP>

echo 'A logo generated by PHP:'; echo '<img src="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?=' . php_logo_guid() . '" alt="PHP Logo !" />'; echo '(inline HTML)';

echo '<table class="inline"><tr><td>To samé ohraničení, ale v PHP:</td>';
echo '<td><img src="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?=' . php_logo_guid() . '" alt="PHP Logo !" /></td>';
echo '</tr></table>';

Poznámka: HTML a PHP využívání je defaultně vypnuté v nastavení. Když je vyplé zobranzí se kód místo provedení.

1) poznámka pod čarou
2) pokud toto specifikujete tak šířka a délka nemusí odpovídat proporčně obrázku a dojde tedy k deformaci
 

Vytvořil Typhoon | Provozováno na dokuwiki | Optimalizováno pro Firefox, Opera, Chrome. |  podpora. | Některé z obrázků mohou spadat pod ochrannou známku Gravity Corp. & Lee Myoungjin.  | Vygenerováno během: 0.082 s |   | Copyright 2011-2024