Severe Rainstorm

 • Typ: útočný
 • Maximální level: 5
 • Spotřeba SP: 70 + 10*Skill Level
 • Cíl: nepřítel (země)
 • Doba vyvolání: 0.5 (fixní) + 1 + 0.5*Skill Level (variabilní)
 • Prodleva po použití: 1 vteřina
 • Doba trvání: 3.3 vteřiny
 • Dosah: 9 políček
 • Plocha: 11×11
 • Spotřeba předmětů: 20 šípů
 • Skill povolání: Minstrel, Wanderer
 • Popis: Vypálí salvu šípů do vzduchu, které pak „prší“ dolů na nepřítele v oblasti 11×11 políček. Damage je zvýšena v závislosti na base levelu uživatele, jeho AGI a DEX. Skill spotřebuje 20 šípů, pokud je nemáte, selže. Všem nepřátelům je udělováno zranění každých 0.3 vteřin, celkem udělí 12 zásahů. Cooldown tohoto skillu je 4.5 + 0.5*Skill Level vteřin. Musíte mít vyzbrojený luk.


Level Zranění (%) SP spotřeba Cooldown (vteřin)
1 20 80 5
2 40 90 5.5
3 60 100 6
4 80 110 6.5
5 100 120 7 • Vzorec zranění: ATK * [{(DEX + AGI uživatele) x (Skill Level/5)} x Base level /100] %.
 • Caster nemůže během užívání skillu měnit jakoukoli část výzbroje.
 • Každý zásah je počítán zvlášť (jen první zásah je ovlivněn Lexou.
 • Díky krátkému delayi můžou být použity ostatní skilly, zatímco je Severe Rainstorm stále aktivní.
 • Do damage se započítává i element šípů.
 • Tento skill znemožňuje pohyb vám i cílům. Je nemožné se pohnout při zasahování něčeho tímto skillem.
 • Pokud je tento skill aktivní, když se caster teleportuje, bude dočasná nezranitelnost, která po portnutí normálně funguje (že si vás agresivní mobové na několik vteřin nevšimnou), zrušena.
 

Vytvořil Typhoon | Provozováno na dokuwiki | Optimalizováno pro Firefox, Opera, Chrome. |  podpora. | Některé z obrázků mohou spadat pod ochrannou známku Gravity Corp. & Lee Myoungjin.  | Vygenerováno během: 0.68 s |   | Copyright 2011-2019