Překlad z irowiki, není odzkoušeno na rebornu!

Acolyte tréninkový quest

 • Požadavky: 5 Decayed Nails
 • Případná odměna: Base a Job expy, Flail(2) nebo Wand(2)
 • Postup:
  • Tip: pokud chcete být Monkem, můžete tenhle quest nechat až na dobu před změnou povolání. Tak budete mít jednoduchý warp zadarmo do Monastery, až budete připraveni na změnu povolání :)
 • Jděte do pronterského kostela a zamiřte do místnosti napravo, kde se mění povolání na Acolyte.
 • Vedle ženy, která dává skill Holy Light, je priest Praupin. Promluvte si s ním a on vám řekne, že se toho musíte o tom, jak být Acolyta, hodně naučit. Pak vám dá možnost, že vás warpne do kláštera známého jako „Stará Prontera“ (mapa, kde se mění povolání na Monka), nebo, jak zní celé jméno, St Capitolina Monastery.
 • Poté, co se do opatství dostanete, jděte až na východ a pak na jih do budovy, pak zase ven jižním východem. Hnedka doleva, tam je ve květinovém záhonku priestka Asthe. Promluvte si s ním, na konci obdržíte nějaké base a job expy. Požádá vás, abyste si zvýšili Heal na level 3, než budete pokračovat. Také vám půjčí Mace, o které si později zase zažádá.
 • Až budete mít Heal na levelu 3, znovu si s ní promluvte. Bude chtít Mace zpět. Pak vám dá „Mother's Letter“.
  • Pozor: Pokud máte ještě nějaké jiné Mace, třeba s kartou, upgrade nebo jinak pozměněné, může si ho vzít. Než jí budete Mace vracet, ujistěte se, že v inventáři máte pouze to od ní.
 • Vraťte se k jižnímu vchodu budovy napravo od květinového záhonku. V první hale běžte do místnosti nalevo. Budou tam dva muži, pro jednoho z nich je ten dopis. Až domluví, řekne vám o problému se zombie v Payonu a poví vám, ať tam jdete, zabíjíte Zombie a Skeletony a přinese zpět 5 Decayed Nails.
 • Až se za ním vrátíte s předměty, odmění vás expy.
 • Běžte si znovu promluvit s Asthe. Po dalším dlouhém proslovu budete k pokračování potřebovat Blessing na levelu 1. Nakonec vám dá psí žrádlo. Běžte od ní až úplně na sever.
  • Je i rychlejší cesta; místo abyste chodili přes budovu, běžte cestou vedle ní. Za kříži je NPC Gloria, která vás zdarma warpne zpět do Prontery.
 • Dál běžte na sever, dokud nedojdete ke hřbitovu. Promluvte si se psem a dejte mu dobrotu, když to dostanete v možnostech.
 • Běžte doleva, najděte malou holčičku a promluvte si s ní. Řekne vám, že je nemocná a že její ubohá sestra už na nemoc umřela.
 • Běžte znovu za Asthe a ta vám řekne, že to je boží zkouška a že vy najdete odpověď.
 • Běžte za nemocnou dívkou, ze seznamu skillů vyberte Blessing, a že by mohla být vyléčena. Záleží na levelu Blessingu, kolikrát jej musíte zakouzlit, dokud se dívka nevyléčí. Až uspějete, dostanete job expy.
 • Znovu si promluvte s Asthe, bude s vámi mluvit o skillu Angelus. Nakonec skončí tím, že vám dá pět balíčků které máte doručit v určitém pořadí.
  • Pracovník na severu, Veiner. Je zhruba uprostřed, v části s branou (prt_monk 197,228).
  • Hedrick poblíž vchodu do opatství (28,260).
  • Kovář v kovářské gildě, který vyrábí zbraně pro monky. Běžte východně od vstupu, a tam, kde se cesta točí na jih, zamiřte na sever. Kovář si s vámi automaticky promluví, až dojdete dostatečně blízko (135,263).
  • Priest Karven (102,175), NPC v severním vstupu budovy vedle Asthe.
  • Praupin, muž v pronterském kostele, který vás warpnul do opatství.
 • Až balíčky doručíte, nechá vás Praupin si vybrat, jestli chcete Wand nebo Flail.
 • Znovu si s ním promluvte a dostanete warp do opatství, kde si zase promluvíte s Asthe. Mluví o Aqua Benedicta.
 • Naposledy si s ní promluvte a dostanete poslední dávku base a job expů.Cindynka 26/12/2014 14:40

 

Vytvořil Typhoon | Provozováno na dokuwiki | Optimalizováno pro Firefox, Opera, Chrome. |  podpora. | Některé z obrázků mohou spadat pod ochrannou známku Gravity Corp. & Lee Myoungjin.  | Vygenerováno během: 0.708 s |   | Copyright 2011-2020